caffi trwyddedig • cynadleddau • busnesau creadigol
Llanberis, cafe, conferences, snowdonia
Caffi

Cynhwysion

Bwyd lleol Caban

Blas lysiau cartref. Pys o'r ardd lysiau. Dyma eiriau sydd wedi ymddangos ar fwydlen arbennig Caban yn ddiweddar. Hynny yw, mae'r cynnyrch wedi dod o'n ardd ni.

Yn Caban rydym wrth ein boddau gyda'r syniad o ddefnyddio bwyd lleol, ffres, gan ei fod yn ein tyb ni yn lawer mwy blasus. Paham bwyta afal sydd wedi ei aeddfedu'n annaturiol, sydd wedi dod mewn awyren o ben draw'r byd, pan allwn fwyta mefus wedi ei felyso gan heulwen Eryri, sy'n tyfu ar ein trothwy?

Gan wneud defnydd o fwyd tymhorol, lleol, medrwn osgoi cludiant a deunydd o ynni i wresogi tai gwydr, sy'n niweidio'r amgylchedd.

Cacennau Arbenig Rebecca

Mae Rebecca yn defnyddio cynhwysion lleol i greu cacennau, bisgedi a phwdinau yn ddyddiol i Caban. 

Yr ardd tu allan stepan ein drws

O'n ardd ni mae'r rhan fwyaf o'n gynnyrch lleol yn dod. Mae Nick wedi gweithio'n hynod o galed i sicrhau ein body n mwynhau digonedd o ffrwythau ac eirin cochion haf yma. Yn yr hydref cawn ddisgwyl cawl ag ansawdd melfed wedi ei wneud o bwmpen o'n ardd, a hyd yn oed yn y gaeaf cawn artisiog Jerwsalem a deilen yn debug i ddeilen mwstard gwydn gyda'r enw hyfryd “Gwyrddni yn yr eira”.

Un o'r pethau rydym y mwyaf balch ohono yw'r mêl arbennig y casglwn o'r cychod gwenyn, sydd â blas o holl flodau a glaslysiau'r fro.

Bwyd gwyllt

Dull arall o ddathlu cynnyrch lleol yw hela bwyd gwyllt. Peidiwch â synnu os welwch gawl danhadlen boeth ar y fwydlen yn y gwanwyn, neu salad gyda dail dant y llew. Tua diwedd yr haf mae tîm arbennig o bobl yn mynd i hela llys a mwyaren. A phwy sydd ddim yn mwynhau'r syniad o ddarparu gin gyda blas eirinen fach sur y ddraenen ddu?

Cyflenwyr lleol

O fewn ein milltir sgwâr rydym wedi darganfod busnesau sydd yn cyflenwi ein hanghenion am gynhwysion o'r safon orau.

Becws Eryri yn Llanberis sy'n pobi'r bara gwenith cyflawn organic sy'n ar gael yn y caffi. Daw ein cig o Wavell Roberts o Lanrug. Mae Bryn - y perchennog newydd yno - hyd yn oed yn gwybod ym mha gaeau mae'r wyn bach wedi body n pori cyn iddynt landio ar ein plât. 

Nosweithiau Bwffe Bwyd y Byd

Brion iawn pob nos Sadwrn, mae Caban yn cynnig noson bwffe, gyda chost resymol iawn o £12.00 y pen yn unig. Mae bwydlen pob bwffe yn disgrifio thema wahanol - dyma gyfle da i brofi bwyd newydd neu estron.

Mae'r drysau yn agor am 7pm a'r bwyd allan tua 7.30pm.

Edrychwch ar ein calendr am wybodaeth themau a bwydlenni

I neilltuo lle, galwch Gaffi Caban ar 01286 685 500

Newyddion

» 
» 
-------------

image