caffi trwyddedig • cynadleddau • busnesau creadigol
Llanberis, cafe, conferences, snowdonia
Galeri

Albwm Lluniau

Click to view the folder content Lluniau gan Tom Moore
Mae Tom Moore yn un o gwsmeriaid Caban sydd yn gwario oriau ar y bont ym Mhen Llyn. Yr ydym o'r farn mai'r ardal yma ('mond ychydig o gannoedd o lathenni o Caban) yn un or ardaloedd prydferthaf ynf Nghymru.

Click to view the folder content LLuniau gan Huw Trefor
Mae Huw Trefor yn un o ffrindiau Tom Moore ac mae'r ddau yn hoff iawn o gacennau Caban! Mae Huw yn un o ffyddloniaid Caban

Click to view the folder content LLuniau Priodas Steph a Jez Gorff 15fed 2006

Mi briododd Steph a Jez yn Nant Peris ac yna cynnal eu Brecwast Priodas i 110 mewn pabell fawr ar faes parcio isaf safle Caban, ac yn hwyrach - rhostio mochyn yn yr ardd ar gyfer tua 200!

Click to view the folder content Y Dec Newydd

'Model' y pensaer, Graeme Hughes

Click to view the folder content Parti Pentra Brynrefail 2011

Er gwaethaf y glaw ddiwrnod anhygoel

Newyddion

» 
» 
-------------

image