caffi trwyddedig • cynadleddau • busnesau creadigol
Llanberis, cafe, conferences, snowdonia
Cysylltu

Cysylltu Ni

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:
 
 
Ffôn 01286 685500
Caffi; Bwffe gyda'r nos
Llogi'r Ystafell Cyfarfod / Cynadleddfa; Ymholiadau Cyffredinol; Achlysur Preifat yn y Caffi
 
 
Caban Cyf
Yr Hen Ysgol
Brynrefail
ger Llanberis
LL55 3NR

Newyddion

» 
» 
-------------

image