Logo
Darllenwch y safle Gymraeg

Welcome to the Home page of Caban Cyf.

This site will take you through what we do; how we do it; and why we do it.

Caban Cyf is a social enterprise established to bring rural economic development to our beautiful corner of North Wales.

Caban Cyf's aim is to manage a sustainable operation that generates its own income through its main revenue arms (Caban Café Brynrefail and Caban Meeting Venue) while supporting local businesses (Caban Business Units), to create quality employment opportunities.

Located in the small village of Brynrefail near the foot of Snowdon, Caban Café serves the highest quality food at an affordable price. Caban's chefs' creative home cooking using a healthy mix of organic products, local suppliers and fruit & vegetables from the on-site kitchen garden has resulted in an enviable reputation with its customers.

We hope you find this site inspiring enough to pay us a visit in person.

Thanks.

Croeso i Hafan Caban

Bydd y safle hwn yn esbonio beth rydym yn ei wneud yn Caban, y sut a'r paham o hynny.

Menter Cymdeithasol yw Caban Cyf, wedi ei sefydlu i hwyluso datblygiad economaidd cefn gwlad yn y llecyn hynod brydferth hwn o Ogledd Cymru.

Nod Caban Cyf yw rheoli gweithrediad cynaliadwy sydd yn cynhyrchu incwm drwy ei brif weithgareddau refeniw (Caffi Caban Brynrefail ac Ystafell Gyfarfod Caban) ac ar yr un pryd i gefnogi busnes lleol (Unedau Busnes Caban), er mwyn creu cyfleoedd gwaith o hinsawdd uchel.

Wedi ei leoli ym mhentref bach Brynrefail, ar drothwy'r Wyddfa, mae Caffi Caban yn cynnig bwyd o'r safon orau am brisiau fforddiadwy. Mae cogyddion Caban yn defnyddio dychymyg, cynnyrch lleol a llysiau o'n ardd ni i greu prydau gwych ac enw da gyda'n cwsmeriaid.

Gobeithio yn arw y byddech wedi eich ysbrydoli gan y wefan i ddod i ymweld ni'n bersonol.

Diolch.

View the English Site Darllenwch y safle Gymraeg